สำหรับลูกค้าที่ไม่มีเวลาจัดเรียงหน้า โฟโต้บุ๊ค สามารถส่ง fileรูปทั้งหมด หรือหากต้องการเรียงลำดับรูป สามารถทำได้โดยการเปลี่ยนชื่อ file

1.ลค. ส่งเป็นfile รูปภาพมาเลยไม่ต้องทำอะไร

-จำนวนภาพอย่างน้อยต้องเท่ากับจำนวนหน้าโฟโต้ บุ๊คที่ลูกค้าเลือก โดยมากที่สุดไม่เกินจำนวนหน้าx4
ยกตัวอย่าง หากเลือกซื้อแบบ40หน้า ส่งรูปมาอย่างน้อย 40 ภาพ อย่างมากไม่เกิน 160ภาพ
-ส่งภาพมาอีก2ภาพเพื่อใช้เป็นปกหน้าและปกหลัง โฟโต้บุ๊ค เปลี่ยนชื่อfile เป็น ปกหน้า และ ปกหลัง 
-แจ้งชื่อ Tiltle ที่ต้องการ บนหน้าปก
-ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดวาง corpรูป และการออกแบบ

ตัวอย่าง การส่งfileเพื่อทำ โฟโต้ บุ๊ค แบบส่งมาเลย อย่าลืมกำหนด ปกหน้า และปกหลัง

2.ลูกค้าจัดเรียงลำดับ โดยการเปลี่ยนชื่อfile

ยกตัวอย่าง หากลูกค้าเลือก โฟโต้ บุ๊ค แบบ40หน้า
-หากต้องการให้ file ไหนเป็นหน้าปก และปกหลัง ให้เปลี่ยนชื่อfile เป็นปกหน้า และปกหลัง
-หากต้องการให้ file ไหนเป็น หน้า1 ให้เปลี่ยนชื่อ file เป็น 01
-ในกรณีที่1หน้า ต้องการให้รูปมากกว่า1รูป (สูงสุดไม่เกิน4รูป) ต่อหน้า ตัวอย่างต้องหารให้หน้า3มี2รูป ให้เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น 03-1 และ 03-2
-แจ้งชื่อ Tiltle ที่ต้องการ บนหน้าปก
-ทางเราขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดวาง corpรูป และการออกแบบ

ตัวอย่าง การส่งfile ทำโฟโต้ บุ๊ค แบบลูกค้าเรียงลำดับมาให้