จัดเรียงภาพสำหรับทำ photobook มาเอง ด้วยโปรแกรมที่ลูกค้าสะดวก

สำหรับลูกค้าที่สะดวกทำfileมาเอง ให้ทำfileมาในขนาด โฟโต้ บุ๊ค ที่ลูกค้าเลือก หรือในอัตราส่วนที่ตรงกับขนาดที่ลูกค้าเลือก โดยตั้งชื่อfileเรียงลำดับตาม หน้า โฟโต้ บุ๊ค ที่ต้องการจัดวาง เช่น 01.jpg 02.jpg ……..40.jpg อย่าลืมเพิ่มfile สำหัรบหน้าปก และปกหลัง โดยตั้งชื่อfileว่า ปกหน้า และปกหลัง

ตัวอย่างการเรียง file ภาพจำนวน40หน้า