ลค. จัดเรียงมาเอง ด้วยโปรแกรม Photoscape (ง่ายมาก )

ติดตั้ง Program Photoscape เพื่อใช้ตกแต่งจัดเรียงภาพ โฟโต้บุ๊ค

1.เข้าไปdownload โปรแกรมตามหน้า web กดปุ่มด้านล่างนี้

2.เลือกกดอันใดอันหนึ่ง จากนั้นdownloadและติดตั้งให้เรียบร้อย

3. download และติดตั้งตามขุั้นตอน เป็นอันเรียบร้อย พร้อมทำ โฟโต้ บุ๊ค

4.เมื่อเสร็จแล้วจะได้ iconนี้มาพร้อมใช้งาน